Warszawa
blisko

Strona główna / Wszystkie banki / BPI Bank Polskich Inwestycji SA

W Warszawie działają 1 oddziału banku BPI Bank Polskich Inwestycji SA. Tu możesz otworzyć wkład, dokonać płatności, wypłacić gotówkę, uzyskać kredyt lub kartę kredytową tak samo jest i w innych bankach w Warszawie. Porównaj warunki kredytów banku BPI Bank Polskich Inwestycji SA z innymi bankami na stronię internetowej https://100bankov.pl.

Информация о банке

Информация о банке:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 01 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie Getin Noble Banku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z BPI Bankiem Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.Dz.U.2017.1577) poprzez przeniesienie całego majątku z BPI Banku Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna (Spółki przejmowanej) na Getin Noble Bank Spółka Akcyjna (Spółkę przejmującą) – łączenie się przez przejęcie.

Dane adresowe

Pełne imię i nazwisko: BPI Bank Polskich Inwestycji SA

Siedziba prawna: Warszawa, ul.Przyokopowa 33, 01-208