Warszawa
blisko

Strona główna / Wszystkie banki / BPI Bank Polskich Inwestycji SA

Информация о банке

Информация о банке:

BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. jest spółką należącą do Getin Noble Bank S.A. w wyniku transakcji sprzedaży 100% akcji spółki przez poprzedniego akcjonariusza, Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu.

Bank, należący przed datą 28.03.2013r. do Grupy Dexia, i działający wówczas pod firmą Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A., uczestniczył w wielu transakcjach finansowania samorządów lokalnych, podmiotów zależnych od samorządów oraz projektów infrastrukturalnych. Posiada wysoki udział w rynku finansowania komercyjnego polskiego systemu ochrony zdrowia. Nowatorskie produkty finansowe, takie jak modele poprawy płynności finansowej przyciągnęły znaczną uwagę rynku. Grupa Dexia Kommunalkredit finansowała duże projekty inwestycyjne takich miast jak Warszawa, Kraków czy Gdańsk. Była też współorganizatorem emisji obligacji dla województwa dolnośląskiego o wartości 100 mln PLN oraz wiodącym współorganizatorem finansowania dla BOT Bełchatów o wartości prawie 3 400 mln PLN.

Rząd Polski powierzył bankowi Dexia Kommunalkredit Bank oraz Dexia Capital Markets rolę agentów pierwszej w Europie Środkowej i Wschodniej emisji 50-letnich obligacji skarbowych denominowanych w euro. Ta innowacyjna transakcja, w której uczestniczyła także Dexia Kommunalkredit Polska, została zorganizowana w roku 2005 jako niepubliczna emisja na międzynarodowych rynkach finansowych i miała wartość 500 mln euro.

Bank jest współzałożycielem fundacji „Centrum PPP” z siedzibą we Wrocławiu, której jednym z głównym celów statutowych jest upowszechnianie i promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dane adresowe

Pełne imię i nazwisko: BPI Bank Polskich Inwestycji SA

Siedziba prawna: Warszawa, ul.Przyokopowa 33, 01-208

Kontakt

(22) 586-32-00, 586-32-22